RailCabRides.com close (3x)

34:47Okayama - Utazu

1:03:16Utazu - Iyo-Saijo

55:26Iyo-Saijo - Matsuyama

Seto Ohashi Line, Yosan Linenarrow gauge electric JR Shikoku 2000

fast A Okayama - B Utazu - C Iyo-Saijo - D Matsuyama